- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v Đăng ký đề tài luận văn của học viên cao học khóa 27 theo chương trình đào tạo hướng ứng dụng

Văn bản số:

2114/TB-ĐHKT-VSĐH

Ngày ký:

30/10/2018

Người kỳ:

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học – PGS.TS. Hồ Viết Tiến


Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học khóa 27 thời hạn và hình thức đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ như sau:
1.Đối tượng: học viên cao học trúng tuyển khóa 27 theo chương trình đào tạo hướng ứng dụng.
2.Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2018.
3.Hình thức: học viên đăng ký đề tài luận văn trong portal cá nhân của học viên (http://online.oldsdh.ueh.edu.vn), chọn “Đăng ký đề tài luận văn”, nhập đầy đủ
thông tin về tên đề tài, chọn Giảng viên hướng dẫn đề nghị và lưu dữ liệu.
4.Học phí:
Số tiền học phí = 1.028.000đ/tín chỉ x Số tín chỉ luận văn theo chuyên ngành
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sẽ được cập nhật trong portal cá nhân của học viên theo trình tự sau:
a)      Viện Đào tạo Sau đại học tập hợp danh sách học viên đã đăng ký đề tài và
hoàn tất học phí chuyển về khoa chuyên ngành;
b)     Khoa chuyên ngành tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn, chuyển
danh sách về cho Viện Đào tạo Sau đại học;
c)      Viện Đào tạo Sau đại học cập nhật vào portal cá nhân và ra quyết định
phân công giảng viên hướng dẫn cho học viên. Dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2018.
Sau thời hạn thông báo, học viên chưa đăng ký đề tài và chưa nộp học phí sẽ không được phân công giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài luận văn.
Đề nghị học viên cao học trúng tuyển khóa 27 theo chương trình đào tạo hướng
ứng dụng thực hiện đúng nội dung thông báo này.
Trân trọng.
Thông báo học phí đợt thực hiện luận văn Khóa 27 hướng ứng dụng
474.6 KiB
258 Downloads
Details...