Thông báo V/v đăng ký học phần đợt 3 của học viên cao học khóa 27 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển và Luật kinh tế

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 27, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 27 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển và Luật kinh tế về việc đăng ký các học phần đợt 3 như sau:

1.      Đăng ký học phần:

1.1 . Đối tượng: học viên cao học Khóa 27 các chuyên ngành:

            Kinh tế chính trị;

            Kinh tế phát triển;

            Luật kinh tế.

1.2 . Hình thức đăng ký: các học phần đợt 3 đã được hệ thống đăng ký tự động,
học viên không cần phải đăng ký.

2.      Nộp học phí:

2.1 . Thời gian nộp học phí và mức học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/12/2018, mức học phí = 1.028.000đ/tín chỉ x số tín chỉ đợt 3.

2.2 . Hình thức nộp học phí:

a) Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán http://www.payment.ueh.edu.vn (Cổng 1, xem hướng dẫn trên web).

b) Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Gia Định – PGD Duy Tân

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa, Học phí đợt 3”

c) Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông – Phòng giao dịch
Duy Tân (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

Lưu ý: sau khi hết hạn nộp học phí, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động hủy những học phần mà học viên chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp nộp học phí trễ hạn.

Trân trọng.


Comments are closed.