Thông báo v/v Góp ý đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 27 chuyên ngành Kế toán hướng ứng dụng

Khoa Kế toán xin thông báo Khoa sẽ tiến hành tổ chức góp ý đề cương Cao học K27. Thời gian tiến hành từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019.Học viên Khóa 27 UD  sẽ nộp đề cương cho Văn Phòng Khoa  ( 196 Trần Quang Khải) từ ngày 11/3 đến ngày 12/3 , cho cô Liễu- thư ký Khoa trong giờ hành chính – Mỗi HV sẽ nộp 2 bản và trên đề cương không ghi tên Gv hướng dẫn.Sau khi nộp đề cương, Khoa sẽ thông tin cho Học viên ngày – giờ  – Hội đồng và địa điểm trên Website của Viện Đào Tạo Sau Đại Học trong ngày 14/03/19.Mọi thắc mắc học viên liên lạc với giảng viên hướng dẫn hoặc cô Xuân Hưng – Phó Khoa Phụ Trách Khoa Kế toán để được giải đáp thêm.

Trân trọng.

Khoa Kế toán

Comments are closed.