Thông báo v/v Góp ý đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng hướng ứng dụng khóa 27


Khoa Ngân hàng xin thông báo đến các Anh/Chị học viên Cao học Khóa 27 chuyên ngành Ngân hàng theo hướng ứng dụng kế hoạch góp ý đề cương luận văn Thạc Sĩ như sau (Vui lòng click vào link dưới đây để xem chi tiết):

Comments are closed.