Thông báo v/v Góp ý đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh hướng ứng dụng khóa 27

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K27

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 14/01/2019 đến 25/01/2019

STT

Tiểu ban góp ý đề cương

Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian

Địa điểm

1

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Lý Thị Minh Châu

TS. Hoàng Lệ Chi

PGS.TS. Phạm Đức Chính

PGS.TS. Võ Xuân Vinh

8g00

Thứ năm

17/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

2

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Thế Hoàng

TS. Trần Thế Hoàng

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Nguyễn Văn Tân

TS. Mai Thanh Loan

TS. Lê Văn Tý

TS. Trần Phương Thảo

8g00

Thứ ba

22/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

TS. Trần Mai Đông

TS. Nguyễn Hữu Lam

TS. Nguyễn Thanh Hội

8g00

Thứ sáu

25/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

4

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Nguyễn Phong Nguyên

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Nguyễn Phong Nguyên

PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo

PGS.TS. Lê Thanh Hà

TS. Nguyễn Xuân Hiệp

8g00

Thứ tư

23/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

5

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Trần Anh Minh

TS. Đinh Công Khải

TS. Bảo Trung

TS. Nguyễn Văn Tuấn

TS. Ngô Minh Hải

8g00

Thứ sáu

18/01/2019

Phòng học

A.316

6

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS. Hoàng Lâm Tịnh

 

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS. Hoàng Lâm Tịnh

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

TS. Lữ Bá Văn

TS. Nguyễn Thanh Vân

8g00

Thứ tư

23/01/2019

Phòng học

A.316

7

TS. Đinh Thái Hoàng

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Đinh Thái Hoàng

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Phan Thị Minh Châu

TS. Nguyễn Hải Quang

TS. Nguyễn Quyết Thắng

TS. Trịnh Thùy Anh

13g00

Thứ sáu

25/01/2019

Phòng học

A.316

8

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Ngô Thị Ánh

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Ngô Thị Ánh

GS.TS. Hồ Đức Hùng

TS. Tạ Thị Kiều An

TS. Huỳnh Thanh Tú

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

8g00

Thứ ba

22/01/2019

Phòng học

A.306

9

TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Từ Văn Bình

TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Từ Văn Bình

TS. Đinh Công Tiến

TS. Phạm Thị Hà

PGS.TS. Phước Minh Hiệp

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

13g30

Thứ tư

23/01/2019

Phòng học

A.316

10

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Trương Quang Dũng

TS. Lê Sĩ Trí

TS. Nguyễn Văn Tiến

TS. Nguyễn Văn Vẹn

8g00

Thứ hai

21/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Trần Thị Thanh Phương

 

TS. Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

PGS.TS. Đoàn Thanh Hà

TS. Phạm Phú Quốc

TS. Thái Trí Dũng

8g00

Thứ sáu

18/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

12

TS. Ngô Quang Huân

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Ngô Quang Huân

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Nguyễn Văn Sơn

TS. Nguyễn Văn Thụy

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

TS. Nguyễn Thành Long

TS. Võ Tấn Phong

Và một số học viên khác không có tên trong danh sách này.

8g00

Thứ tư

16/01/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.237.735     

Comments are closed.