Thông báo v/v thay đổi thời khóa biểu các lớp học phần đợt 2 của khóa 27

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời khóa biểu các lớp học phần đợt 2 của khóa 27

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học khóa 27 về việc các lớp học phần sau đây bị hủy do số lượng học viên đăng ký không đủ để mở lớp, cụ thể:

STT Mã LHP Tên HP Lớp Ghi chú
1 18C1COR60200103 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp AD3 Hủy
2 18C1CRE60200502 Quản trị sáng tạo và đổi mới AD3 Đổi phòng học
3 18C1HUM60200703 Quản trị nguồn nhân lực AD3 Đổi phòng học
4 18C1MAN60201703 Quản trị chất lượng AD3 Đổi phòng học
5 18C1MAR60200203 Quản trị marketing AD3 Đổi phòng học
6 18C1MAR60200204 Quản trị marketing AD4 Hủy
7 18C1ORG60200302 Văn hóa tổ chức AD4 Hủy
8 18C1MAN60201705 Quản trị chất lượng AD5 Hủy
9 18C1HUM60200706 Quản trị nguồn nhân lực AD6 Hủy
10 18C1MAR60200206 Quản trị marketing AD6 Hủy
11 18C1REA60501103 Đầu tư và tài trợ bất động sản FN3 Hủy
12 18C1FIN60500803 Phân tích tài chính FN3 Hủy
13 18C1COR60500704 Định giá doanh nghiệp FN4 Hủy
14 18C1FIN60500504 Quản trị rủi ro tài chính FN4 Hủy

Một số lớp học phần có điều chỉnh lịch học so với thời khóa biểu dự kiến. Đề nghị học viên cao học khóa 27 kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân tại trang online của Viện Đào tạo Sau đại học.

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng chọn lớp học phần khác theo thời khóa biểu chính thức đợt 2 của khóa 27 (đính kèm) và liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn) từ ngày
10-11/5/2018 để được hỗ trợ chuyển sang lớp học phần khác.

Trân trọng.

 

Thời khóa biểu chính thức đợt 2 khóa 27
Thời khóa biểu chính thức đợt 2 khóa 27
K27-2018-HKC-ThoiKhoaBieuChinhThuc.doc
1.2 MiB
169 Downloads
Details...

Comments are closed.