Danh mục luận án tiến sĩ

STT
Nghiên cứu sinh
Tên đề tài
Mã ngành
Ngày bảo vệ
1Đinh KiệmPhát triển du lịch sinh thái
ở các tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020
2Mai Đình LâmTác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
3Huỳnh Thị Thu SươngNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuổi cung ứng đồ gỗ
4Nguyễn Hồng GấmXác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
5Mai Anh TàiXây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm 2020
6Nguyễn Bích LiênXác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Xem thêm: