Môn học: E-Marketing

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

E-MARKETING 

 1. MÃ SỐ QTEM 5223 E- marketing

2. Tổng tín chỉ của học phần: 2 tín chỉ (1, 1)

3. Bộ môn phụ trách: Giảng viên khoa QTKD và Khoa Thương Mại

4. Mô tả học phần:

E-Marketing là một trong những hình thức tiếp thị hiện đại, hiệu quả, chi phí thấp. Trên cơ sở hành vi của người tiêu dùng trực tuyến, các công cụ của E marketing cũng khác biệt với các công cụ truyền thống. Môn học giúp người học có thể khai thác tối đa cơ hội kinh doanh trên Internet thông qua hình thức tiếp thị mới mẻ này.

5. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, người học có thể:

 • Tự xây dựng được một kế hoạch E- Marketing hiệu quả
 • Nắm bắt các công cụ E- Marketing
 • Có thể tổ chức triển khai một chiến dịch E- Marketing

6. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ E-MARKETING

  1. Marketing và Internet
  2. Mô hình E- Marketing
  3. Đặc điểm của E-Marketing
  4. Hành vi người dùng trực tuyến
  5. Các nguyên lý E Marketing
  6. Xu hướng của E Marketing

Chương 2. CÁC CÔNG CỤ E-MARKETING

  1. Website, blog, microsite, e-store….
  2. Marketing trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
  3. Marketing bằng truyền thông xã hội (Social Media Marketing),
  4. Online PR, Viral Marketing
  5. Quảng cáo hiển thị trực tuyến (Display Ads)
  6. Email Marketing và Mobile marketing
  7. Quản trị hệ thống thông tin Marketing
  8. CRM – Quản lý quan hệ khách hàng, marketing tự động
  9. Ứng dụng E marketing trong thương mại điện tử

 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI VÀ KẾ HOẠCH E-MARKETING

  1. Chiến lược E- Marketing
  2. Lập kế hoạch E- Marketing
  3. Triển khai chiến dịch E- Marketing
  4. Đánh giá hiệu quả chiến dịch E- Marketing

Thời gian phân bổ sốgiờ lý thuyết; thảo luận/bài tập/thuyết trìnhvà tài liệu tham khảo cho từng nội dung được trình bày dưới đây:

 

STT

Nội dung

Lý thuyết

Thảo luận/

Thuyết trình

và thực hành

Tài liệu tham khảo (xem  mục 7)

1

Chương1. Tổng quan về      E-Marketing:

2 tiết

8 tiết

7.1  Chương 1, 2, 3

7.2  Chương 1, 2,3,4

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

2

Chương 2. Các công cụ        E-Marketing:

2 tiết

8 tiết

7.1 , Chương 2, 4, 5

7.2, Chương  4, 5, 7, 8

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

3

Chương 3. Phương pháp triển khai và kế hoạch                  E-Marketing:

2 tiết

8 tiết

7.2 Chương 11, 14, 15

7.1 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,  7.7

 

 

7. Tài liệu tham khảo

          7.1 Philip Kotler: Những nguyên lý tiếp thị, nhà xuất bản thống kê- năm 2000

          7.2 Philip Kotler: Quản trị marketing, nhà xuất bản thống kê- năm 1997

Philip Kotler: Những phương thức sáng tạo chiên thắng và khống chế thị trường, nhà xuất bản TPHCM

7.3 Philip Kotler: Mười sai lầm chết người của tiếp thị, nhà xuất bản trẻ-2006

7.4 Philip Kotler: Kotler bàn về tiếp thị, nhà xuất bản trẻ- năm 2007

7.5 Philip Kotler: Những hiểu biết sâu sắc về tiếp thị từ A tới Z, Nhà xuất bản thống kê, 2004

7.6 E-Marketing (6th Edition) by Judy Strauss and Raymond Frost (Jul 4, 2011)

7.7 E-marketing –excellence (Third edition-2008); Dava Chaffey and PR Smith.

8. Phương pháp đánh giá môn học

 • Thảo luận và thuyết trình: 15%

Chủ đề:

– Marketing và Internet

– Mô hình E- Marketing

– Đặc điểm của E-Marketing

 

 • Tiểu luận: 15%

– Chủ đề:

– Hành vi người dùng trực tuyến

– Các nguyên lý E Marketing

– Xu hướng của E Marketing

 • Bài tập tình huống: 20%
 • Thi hết môn : 50%

Comments are closed.