Góp ý nội dung cho luận án tiến sĩ

Ý kiến đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ: sdh@ueh.edu.vn

Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Thịnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hữu Đức – PGS. TS. Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 25/5/2014

Luận án tiến sĩ - NCS Trần Quốc Thịnh (1.5 MiB)

Chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng: Nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Lệ Chi
 • Chuyên ngành: QTKD
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ
 • Ngày đăng: 03/12/2013

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Hoàng Lệ Chi (9.5 MiB)

Sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – Từ chuẩn mực đến thực tiễn
 • Nghiên cứu sinh: Trần Hồng Vân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Dương – PGS. TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 06/01/2014

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Trần Hồng Vân (4.0 MiB)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tiến
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Sử Đình Thành – TS. Ung Thị Minh Lệ
 • Ngày đăng: 26/5/2014

Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Minh Tiến (3.1 MiB)

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp trong điều kiện ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Phúc
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 10/6/2014
 • Nội dung luận án xem tại đây
Bộ ba bất khả thi và lựa chọn chính sách cho Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thu Hồng
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 10/12/2014
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Đoàn Ngọc Phả
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Phi Hổ
 • Ngày đăng: 31/12/2014
 • Nội dung luận án xem tại đây
Định hướng xác lập và áp dụng khung pháp lý về kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Hải
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng – TS. Phạm Thị Phụng
 • Ngày đăng: 04/3/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Minh bạch thông tin tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Mỹ Hạnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Văn Nhị – TS. Nguyễn Ngọc Dung
 • Ngày đăng: 30/3/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Anh Tuấn
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 20/5/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quản lý thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Vietcombank
 • Nghiên cứu sinh: Lê Huyền Ngọc
 • Chuyên ngành: Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Năng
 • Ngày đăng: 20/5/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ ĐẾN CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU NƯỚC GIẢI KHÁT TẠI VIỆT NAM
 • Nghiên cứu sinh: Lê Đăng Lăng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Tấn Bửu – TS. Tạ Thị Mỹ Linh
 • Ngày đăng: 19/8/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
LIÊN KẾT DU LỊCH – HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
 • Nghiên cứu sinh: Phùng Thế Tám
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thăng – PGS.TS. Dương Cao Thái Nguyên
 • Ngày đăng: 30/9/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Giá trị thương hiệu trường đại học dựa trên nhân viên: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Trung
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân – PGS.TS. Bùi Thị Thanh
 • Ngày đăng: 15/02/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Quang Lãm
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành
 • Ngày đăng: 15/02/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Liêm
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 01/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Phan Văn Dũng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
 • Ngày đăng: 01/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Hình ảnh điểm đến, giá trị tâm lý xã hội tác động đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách đến Đà Lạt
 • Nghiên cứu sinh: Phan Minh Đức
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu – TS. Nguyễn Đức Trí
 • Ngày đăng: 11/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán – Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Hồng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh – TS. Huỳnh Lợi
 • Ngày đăng: 20/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Động cơ làm việc của nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Dung
 • Chuyên ngành: QUản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ – TS. Hoàng Lâm Tịnh
 • Ngày đăng: 21/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Cao Thị Cẩm Vân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dược
 • Ngày đăng: 13/5/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Hùng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Thảo – TS. Đoàn Ngọc Quế
 • Ngày đăng: 31/5/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Hương Thảo
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trần Huy Hoàng
 • Ngày đăng: 26/7/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của dòng tiền, rủi ro hệ thống, rủi ro phi hệ thống và tính thanh khoản đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Hà Diễm Chi
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 04/8/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Rủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại: Trường hợp Việt Nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Diềm
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Võ Xuân Vinh – TS. Thân Thị Thu Thủy
 • Ngày đăng: 13/10/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Sự thích hợp của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Thủy
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Xuân Hưng – TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 02/11/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Tuấn Vũ
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 03/01/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của các nhân tố cấu hình hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thu Phụng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 07/12/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam: Các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Tuấn
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 08/12/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của đầu tư đến tăng trường kinh tế, hội tụ thu nhập tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Khang
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng
 • Ngày đăng: 12/01/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Bổn
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành
 • Ngày đăng: 12/01/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Văn Hùng
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 10/5/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động đầu tư công đến tăng trường kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Anh Tín
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền
 • Ngày đăng: 05/5/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của năng lực nhà khởi nghiệp và môi trường khởi nghiệp đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Lào
 • Nghiên cứu sinh: Sattakoun Vannasinh
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Quang Huân – TS. Ngô Thị Ánh
 • Ngày đăng: 23/5/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đến tác động của chính sách tiền tệ lên các yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Nghiên cứu sinh: Lê Duy Khánh
 • Chuyên ngành: Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông
 • Ngày đăng: 04/8/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Phân tích tác động của thiên tai đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Khắc Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Bảo – TS. Phạm Thị Thu Trà
 • Ngày đăng: 09/8/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Hoàng Thảo Trang
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Vũ Thành Tự Anh
 • Ngày đăng: 19/10/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tích hợp trong môi trường hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) – Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Quốc Thông
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt
 • Ngày đăng: 13/11/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Chất lượng tín hiệu và mối quan hệ thương hiệu – khách hàng trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ – PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Ngày đăng: 05/01/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Vai trò của chính quyền địa phương trong việc tạo lập môi trường đầu tư để thu hút đầu tư tư nhân- Nghiên cứu tại Long An
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Sáng
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền
 • Ngày đăng: 09/01/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến cấu trúc kỳ hạn nợ của công ty tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Nhã
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh – TS. Đỗ Quang Trị
 • Ngày đăng: 09/02/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Chất lượng mối quan hệ trong kinh doanh: Trường hợp các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Vân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thanh Phong – PGS.TS. Bùi Thị Thanh
 • Ngày đăng: 28/02/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Lý
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Thị Kim Hoa – PGS.TS. Nguyễn Chí Hải
 • Ngày đăng: 09/3/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Chi tiêu công, quản trị công và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Trần Trung Kiên
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Tài chính công)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: mối liên hệ với hiệu quả hoạt động – trường hợp doanh nghiệp ĐBSCL – Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Châu Thị Lệ Duyên
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Bích Châm – TS. Ngô Thị Ánh
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Bá Trực
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông
 • Ngày đăng: 04/05/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Chuyển đổi BCTC từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực BCTC quốc tế _Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Hiệp
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch – PGS.TS. Bùi Văn Dương
 • Ngày đăng: 30/05/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Nguyễn Ngọc Anh
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Thị Kim Hoa – TS. Tần Xuân Bảo
 • Ngày đăng: 30/05/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Hành vi tẩy chay hàng tiêu dùng: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Cao Quốc Việt
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Thị Quý
 • Ngày đăng: 18/07/2018/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng thương mại – Nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi
 • Nghiên cứu sinh: Lâm Thanh Phi Quỳnh
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lại Tiến Dĩnh – TS. Trần Quốc Tuấn
 • Ngày đăng: 18/07/2018/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến hành vi QTLN của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Hoàng Điệp
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Dương
 • Ngày đăng: 22/11/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Danh tiếng doanh nghiệp trong mối quan hệ với hình ảnh nước xuất xứ, niềm tin, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua lại: Nghiên cứu trường hợp khách hàng ngành ô tô Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Hiền
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Lan – PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 22/08/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Investigating The Competitiveness of Vietnam’s Agricultural Sector: A Multi-Level Approach
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Việt
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai – PGS.TS. Từ Văn Bình
 • Ngày đăng: 30/08/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các tiền tố tác động tới lòng trung thành địa phương-nghiên cứu tại tỉnh bình dương
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Lan Hương
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Quang Huân – PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 11/09/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – PGS.TS. Ngô Viết Liêm
 • Ngày đăng: 25/09/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trình bày lại báo cáo tài chính sau kiểm toán trong các công ty niêm yết ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt
 • Ngày đăng: 27/09/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tài chính công, Quản trị nhà nước và Tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Liên
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành
 • Ngày đăng: 10/10/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc ra quyết định tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trương Đình Bảo Long
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định
 • Ngày đăng: 10/10/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ về khởi nghiệp và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Quang Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 15/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch – TS. Phạm Châu Thành
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động kiểm toán – Theo nhận thức của kiểm toán viên
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Xuân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hữu Đức – TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán đến hoạt động kế toán, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Hùng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 12/02/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Thông tin bất cân xứng và nhu cầu rau của người tiêu dùng tại TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tuyết Thanh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Đăng Thụy – TS. Lê Thanh Loan
 • Ngày đăng: 05/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Nhật Phương Diễm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Trực – TS. Trần Văn Thảo
 • Ngày đăng: 06/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Tiến
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng – PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 25/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lương Đức Thuận
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
Phân tích cấu trúc cầu các sản phẩm thịt và cá: Nghiên cứu thực nghiệm theo tiếp cận kinh tế lượng cho trường hợp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thành Thái
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài – TS. Lê Kim Long
 • Ngày đăng: 01/7/2013

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Phạm Thành Thái (2.4 MiB)

Xác lập mô hình tổ chức cho hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong xu thế hội nhập
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thanh Hải
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 03/12/2013

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu sinh Phan Thanh Hải (29.5 MiB)

Tổ chức kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ giao thông vận tải
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Phú
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Dược
 • Ngày đăng: 19/02/2014

Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Hữu Phú (498.8 KiB)

Mối quan hệ giữa lãnh đạo 3 chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tâm
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Kim Dung
 • Ngày đăng: 22/05/2014

Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Minh Tâm (1.6 MiB)

Phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản tỉnh Bến Tre
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiếu
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài – TS. Trần Tiến Khai
 • Ngày đăng: 07/7/2014

Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Văn Hiếu (3.1 MiB)

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thị Quốc Hương
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 16/12/2014
 • Nội dung luận án xem tại đây

Luận án tiến sĩ - NCS Phan Thị Quốc Hương (9.1 MiB)

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đoàn Ngọc Phúc
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Thảo – TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 31/12/2014
 • Nội dung luận án xem tại đây
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thị Kim Loan
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng An Quốc – TS. Lưu Thị Kim Hoa
 • Ngày đăng: 04/3/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Hoàn thiện báo cáo tài chính khu vực công Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 25/3/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thụy
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Ngọc Đại – TS. Nguyễn Thanh Hội
 • Ngày đăng: 25/3/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của quản trị tri thức và môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công viêc của nhân viên ngân hàng
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Hải Yến
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Ngân
 • Ngày đăng: 26/6/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Vũ
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 19/8/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Nguyên
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch – TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 25/11/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam: trường hợp thanh long Bình Thuận
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Viết Bằng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Ngọc – PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 02/12/2015
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại: Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Đinh Tiên Minh
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Ngọc Huyền – TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 15/02/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Công Tuấn
 • Ngày đăng: 15/02/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quản trị hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Lào
 • Nghiên cứu sinh: Kongchampa Ounkham
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Huy Hoàng
 • Ngày đăng: 22/3/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nhân tố hấp thụ lên tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Trần Kim Cương
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định
 • Ngày đăng: 16/11/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Khám phá thang đo chất lượng giáo dục bậc đại học ngành Quản trị kinh doanh trên góc độ sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Đàm Trí Cường
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Thị Quý – PGS.TS. Phạm Xuân Lan
 • Ngày đăng: 20/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quan hệ giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển Cluster (cụm ngành): Nghiên cứu Cluster công nghiệp nội dung số ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Vẹn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Dũng – TS. Nguyễn Đình Luận
 • Ngày đăng: 20/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
MONETARY POLICY TRANSMISSION AND BANK LENDING CHANNEL IN VIETNAM
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phúc Cảnh
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành – PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 26/4/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố tác động đến phát triển bền vững doanh nghiệp thủy sản Bạc Liêu
 • Nghiên cứu sinh: Phan Văn Đàn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thanh Hà
 • Ngày đăng: 31/5/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và kinh doanh và phê tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lữ Bá Văn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng – TS. Ngô Quang Huân
 • Ngày đăng: 09/6/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Thuần
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng – TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Ngày đăng: 04/7/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Anh
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
 • Ngày đăng: 30/9/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Cường
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng – TS. Nguyễn Thị Huyền
 • Ngày đăng: 02/11/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
SEASONED EQUITY OFFERINGS – EVIDENCE IN VIETNAMESE STOCK MARKET
 • Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thu Hà
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Viết Tiến – PGS.TS. Bùi Kim Yến
 • Ngày đăng: 16/11/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: Trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Khánh Dung
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Dương – TS. Phạm Xuân Thành
 • Ngày đăng: 22/11/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Mối quan hệ giữa động cơ du lịch, hình ảnh điểm đến và lựa chọn điểm đến – Nghiên cứu trường hợp điểm đến du lịch tỉnh Bình Định
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Thanh Loan
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thị Thanh – PGS.TS. Phạm Xuân Lan
 • Ngày đăng: 08/12/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Đạt
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phước Minh Hiệp – PGS.TS. Hồ Viết Tiến
 • Ngày đăng: 08/12/2016
 • Nội dung luận án xem tại đây
Phát Triển Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong Hội Nhập Quốc Tế
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Phương
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Hiền – PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 18/4/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Thể chế, năng suất yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Duy Linh
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hùng – TS. Phạm Quốc Hùng
 • Ngày đăng: 31/3/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Những nhân tố cản trở đến vận dụng phương pháp phân bổ chi phí ước tính theo mức độ hoạt động vào các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hưng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng – TS. Nguyễn Ngọc Dung
 • Ngày đăng: 05/6/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Rủi ro biến động giá và hiệu ứng lây lan trên thị trường xăng dầu Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Đức Trường
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Lanh – TS. Nguyễn Tấn Hoàng
 • Ngày đăng: 01/6/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mức xếp hạng quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nhân Phúc
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Dũng – TS. Đặng Ngọc Đại
 • Ngày đăng: 08/8/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các trường đại học công lập ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Tô Hồng Thiên
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dược – PGS.TS. Trần Phước
 • Ngày đăng: 29/8/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Vốn xã hội và sức khoẻ của lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng – PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
 • Ngày đăng: 31/10/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Định hướng về việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Vũ Ngọc Thanh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hữu Đức – PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 24/11/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Hương Thảo
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Huy Hoàng
 • Ngày đăng: 24/11/2017
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Đình Tân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 15/01/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các điều kiện kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn – Bằng chứng ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Mười
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thị Uyên Uyên – TS. Nguyễn Ngọc Ảnh
 • Ngày đăng: 09/02/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Trách nhiệm xã hội và hiệu quả tài chính: bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Vân Anh
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Viết Tiến
 • Ngày đăng: 28/02/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài kinh tế nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Phan Tấn Hùng
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình – PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 09/3/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Sơn
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai – TS. Lê Ngọc Uyển
 • Ngày đăng: 04/5/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Phân tích tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thế Anh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
 • Ngày đăng: 04/5/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Khôi
 • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Viết Tiến – TS. Nguyễn Thanh Phong
 • Ngày đăng: 30/5/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Nhân tố tác động đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp – Trường hợp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Trà Lam
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 04/6/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của Bên nhận quyền tại Tp.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Trang
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Thanh Thu – TS. Tạ Thị Mỹ Linh
 • Ngày đăng: 04/6/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Mối quan hệ giữa thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực, trách nhiệm xã hội và kết quả hoạt động kinh doanh: Trường hợp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hùng
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 18/7/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán – Nghiên cứu chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh
nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hoàn
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Anh Hoa – PGS.TS. Trần Phước
 • Ngày đăng: 10/8/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tín dụng vi mô và mức sống của nông hộ ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Thành
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Khánh Nam – PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng
 • Ngày đăng: 15/8/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Kinh tế ngầm trong mối quan hệ với FDI, chất lượng thể chế và bất bình đẳng thu nhập: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước châu Á
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Công Minh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Bảo – TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái
 • Ngày đăng: 27/8/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Bửu Kiếm
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Vinh – TS. Trần Phương Thảo
 • Ngày đăng: 06/9/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Quản lý thu thuế thông qua mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán thuế
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cương
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Tài chính công)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền
 • Ngày đăng: 18/9/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đối với người nghèo
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Mạnh Chính
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Đức – PGS.TS. Trương Thị Hồng
 • Ngày đăng: 27/9/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
Ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Trường hợp các khách sạn tại Tỉnh Lâm Đồng
 • Nghiên cứu sinh: Bạch Ngọc Hoàng Ánh
 • Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phước Minh Hiệp – TS. Nguyễn Văn Dũng
 • Ngày đăng: 27/9/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam – Nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía Nam”.
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hằng Nga
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Toàn – TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 10/10/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp Việt Nam”.
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phước Bảo Ấn
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 22/10/2018
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh”.
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Bảo
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong – PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Các nhân tố tác động đến áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam – Nghiên cứu ở phạm vi quốc gia và doanh nghiệp
 • Nghiên cứu sinh: Lê Trần Hạnh Phương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Nhật Lê Uyên
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Quản trị công, FDI và đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Việt
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành – PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính và các nhân tố tác động đến công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Dương Hoàng Ngọc Khuê
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Giá trị bản thân trong tiêu dùng dịch vụ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ – TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 04/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Bình
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây
“Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Thân Văn Hải
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 19/3/2019
 • Nội dung luận án xem tại đây