TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phòng 003 – 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 38.295.437
Fax: (+84) 8 38.235.277
Email: sdh@ueh.edu.vn