Kế hoạch học tập và làm việc với người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU SINH

 Các nội dung cần thực hiện trong quá trình đào tạo 4 năm gồm có:

 1. Các học phần bổ sung (3 học phần), dành cho nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ khác ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
 2. Các học phần tiến sĩ (3 học phần) và phương pháp nghiên cứu khoa học
 3. Bài tiểu luận tổng quan về các nghiên cứu trước
 4. Chuyên đề 1: Phương pháp nghiên cứu
 5. Chuyên đề 2 : Chuyên đề tự chọn
 6. Phân công GVHD, chuẩn bị đề cương
 7. Nghiên cứu sinh và GVHD thống nhất kế hoạch gặp gỡ, làm việc ít nhất 2 lần/tháng (hoặc trực tiếp hoặc qua email)
 8. Bảo vệ đề cương nghiên cứu chi tiết
 9. Kế hoạch thực hiện luận án : khảo sát, thu thập dữ liệu, xử lý số liệu ….. thực hiện đề tài luận án
 10. Tham gia ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học.
 11. Có ít nhất 2 bài báo khoa học.
 12. Thời gian báo cáo luận án trước Khoa đào tạo
 13. Chỉnh sửa luận án theo góp ý
 14. Bảo vệ luận án cấp cơ sở
 15. Chỉnh sửa luận án theo góp ý của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở
 16. Chuẩn bị hồ sơ xin ý kiến phản biện độc lập
 17. Bảo vệ luận án cấp trường
 18. Hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp

Nghiên cứu sinh chọn lựa các nội dung trên để thực hiện từng năm.

Mẫu đăng ký kế hoạch học tập NCS 2012 (15.7 KiB, 1346 downloads)

Comments are closed.