Lịch thi kết thúc học phần của nghiên cứu sinh

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

  1. Học phần LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Dành cho nghiên cứu sinh khóa 2014 đợt 2 và khóa 2015, chuyên ngành Tài chính

Thời gian: 8h, ngày 23/10/2016.

Địa điểm: Phòng A316, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  1. Học phần KINH TẾ LƯỢNG

Dành cho nghiên cứu sinh khóa 2015, khối Kinh doanh và Quản lý

Thời gian: 13h30, ngày 23/10/2016.

Địa điểm: Phòng A201, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Comments are closed.