Thông báo về việc xóa tên nghiên cứu sinh

Căn cứ thông báo số 483/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 12/3/2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo sẽ xóa tên các nghiên cứu sinh sau do nợ học phí quá quy định. Trường hợp nghiên cứu sinh muốn tiếp tục chương trình đào tạo tiến sĩ thì phải nộp hồ sơ thi tuyển lại đầu vào theo thông báo tuyển sinh khóa mới.

Thông tin chi tiết, nghiên cứu sinh liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38235277 (ext 18) –  38295437

Sau ngày 31/10/2018, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết

 

DANH SÁCH XÓA TÊN NGHIÊN CỨU SINH

MÃ SỐ NCS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH CHUYÊN NGÀNH KHÓA
NCS2011051 Trịnh Ngọc Anh 08/07/1963 TP. HCM Kế toán 2011
NCS2011042 Trần Việt Bình 18/07/1983 Trà Vinh Kinh tế phát triển 2011
NCS2011050 Đỗ Nguyên Bình 09/10/1981 Khánh Hoà Kế toán 2011
NCS2011083 Trần Thị Huế Chi 10/12/1976 TP. HCM Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011090 Trần Thị Kim Chi 18/03/1966 TP. HCM Tài chính – Ngân hàng (Tài chính) 2011
NCS2011025 Nguyễn Mỹ Chương 18/05/1960 Đà Lạt Kinh tế phát triển 2011
NCS2011034 Nguyễn Đăng Đệ 11/01/1971 Khánh Hoà Tài chính – Ngân hàng (Tài chính) 2011
NCS2011049 Lê Hướng Dương 19/05/1975 Tây Ninh Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011022 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 06/03/1977 Vĩnh Long Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011038 Trần Việt Hùng 10/10/1974 Bình Thuận Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) 2011
NCS2011057 Nguyễn Thị Liên Hương 31/03/1978 Hải Phòng Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2011
NCS2011068 Trần Mạnh Kiên 13/02/1975 Hà Nội Kinh tế phát triển 2011
NCS2011031 Huỳnh Văn Liễm 18/05/1977 Bến Tre Kế toán 2011
NCS2011033 Trương Thùy Minh 30/01/1981 TP.HCM Kinh tế Chính trị 2011
NCS2011073 Bùi Phương Minh 17/08/1981 TP.HCM Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011058 Mai Đức Nghĩa 02/10/1979 Daklak Kế toán 2011
NCS2011087 Nguyễn Thành Nhân 01/09/1968 Nha Trang Kinh tế phát triển 2011
NCS2011030 Nguyễn Thị Ninh 29/03/1959 TP. HCM Kinh tế phát triển 2011
NCS2011024 Đặng Thị Uyên Phương 23/04/1973 TP. HCM Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011004 Tống Văn Thắng 11/10/1975 Kiên Giang Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011027 Lê Văn Tháp 06/08/1975 Thanh Hóa Kinh tế phát triển 2011
NCS2011062 Hồ Ngọc Thủy 07/04/1984 TP. HCM Kinh tế phát triển 2011
NCS2011036 Nguyễn Thành Tín 15/08/1970 TP. HCM Quản trị kinh doanh 2011
NCS2011015 Lê Ngọc Đoan Trang 12/02/1975 TP. HCM Kế toán 2011
NCS2011052 Vũ Thanh Tùng 21/06/1984 TP. HCM Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2011
PEN PHEARUM 15/04/1980 Campuchia Quản trị kinh doanh 2011
HENG SOK CHAMROEUN 13/06/1979 Quản trị kinh doanh 2011
NCS2015018 Nguyễn Thị Phương Thúy 12/08/1984 TP. HCM Kế toán 2015
NCS2015019 Nguyễn Phương Thúy 16/10/1987 Bình Dương Kế toán 2015
NCS2015022 Trần Minh Chính 14/12/1972 Thừa Thiên – Huế Kinh doanh thương mại 2015
NCS2015026 Võ Minh Hùng 20/05/1975 Tiền Giang Kinh doanh thương mại 2015
NCS2015029 Nguyễn Thị Ngọc 13/06/1980 Bắc Giang Kinh doanh thương mại 2015
NCS2015032 Lê Anh 24/05/1980 Thừa Thiên – Huế Kinh tế chính trị 2015
NCS2015033 Lê Minh Ánh 12/06/1978 Quảng Trị Kinh tế chính trị 2015
NCS2015037 Nguyễn Văn Cương 23/12/1981 TP. HCM Kinh tế phát triển 2015
NCS2015042 Phạm Minh Tiến 04/11/1981 Bình Định Kinh tế phát triển 2015
NCS2015047 Nguyễn Thị Hồng Ánh 28/04/1982 Gia Lai Ngân hàng 2015
NCS2015074 Nguyễn Quốc Huân 04/08/1986 DakLak Tài chính 2015
NCS2015077 Trần Hoài Nam 02/04/1990 Thừa Thiên – Huế Tài chính 2015
NCS2015080 Phạm Thị Nhớ 23/08/1986 Kiên Giang Tài chính 2015
NCS2015084 Đoàn Vũ Nguyên 08/12/1989 Gia Lai Tài chính công 2015
NCS2015085 Phan Minh Xích Tự 08/07/1979 Lâm Đồng Tài chính công 2015
NCS2015086 Lê Kiên Trung 31/08/1980 TP. HCM Tài chính công 2015
NCS2016010 Nguyễn Văn Hải 17/08/1961 Tiền Giang Kinh tế chính trị 2016
NCS2016017 Nguyễn Hữu Thạch 03/12/1991 Ninh Thuận Ngân hàng 2016
NCS2016018 Lê Nam Hải 07/09/1989 Bình Phước Quản trị kinh doanh 2016
NCS2016021 Trần Mạnh Quý 25/04/1964 Nghệ An Quản trị kinh doanh 2016
NCS2016029 Hồ Quang Dũng 14/03/1982 Nghệ An Kế toán 2016
NCS2016037 Nguyễn Thị Triều 25/03/1988 Tây Ninh Kế toán 2016
NCS2016043 Nguyễn Ngọc Thuyết 05/07/1981 Đồng Nai Kinh tế phát triển 2016
NCS2016053 Hoàng Thủy Nguyên 01/11/1977 Hà Nội Quản trị kinh doanh 2016
NCS2016059 Phạm Hoàng Chiến 20/12/1988 Bình Định Tài chính 2016
NCS2016064 Nguyễn Minh Định 25/10/1963 TP. HCM Tài chính công 2016
NCS2017025 Lương Minh Tuấn 17/02/1986 Đồng Nai Quản trị kinh doanh 2017

 

 

Đồng Nai Quản trị kinh doanh 2017

Comments are closed.