Luận án tiến sĩ Đặng Đình Tân

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Những đóng góp mới của luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Luận án tiến sĩ Đặng Đình Tân (6.0 MiB, 803 downloads)

Comments are closed.