Thời khóa biểu các học phần tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh khóa 2017 Đợt 2, khóa 2018 Đợt 1&2

 

KHÓA
CHUYÊN NGÀNH
SL
HỌC PHẦN
TC
THỨ
GIỜ HỌC
THỜI GIAN HỌC
GV PHỤ TRÁCH
2017 (Đợt 2)
2018 (Đợt 2)
Thống kê
2
Kinh tế lượng chuyên ngành
3
5
13g00 – 16g30
A313
07/03/2019 – 23/05/2019
TS. Trần Thị Tuấn Anh
TS. Nguyễn Hoàng Vũ
2
Phân tích chuỗi thời gian
3
5
13g00 – 16g30
A313
13/06/2019 – 05/09/2019
2
Dự báo trong kinh doanh
2
5
13g00 – 16g30
A313
12/09/2019 – 31/10/2019
2018 (Đợt 1)
2018 (Đợt 2)
Quản trị
4
Tư duy phản biện
3
CN
13g00 – 16g30
A317
21/04/2019 – 21/07/2019
TS. Ngô Minh Hải
2017 (Đợt 2)
2018 (Đợt 1)
2018 (Đợt 2)
Kế toán
16
Kế toán tài chính
2
7
07g10 – 10g40
A313
20/04/2019 – 22/06/2019
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
PGS.TS. Bùi Văn Dương
2017 (Đợt 2)
2018 (Đợt 2)
Tài chính
4
Lý thuyết tài chính
3
7
07g10 – 10g40
A317
20/04/2019 – 20/07/2019
GS.TS. Trần Ngọc Thơ
4
Tài chính quốc tế
3
CN
13g00 – 16g30
A317
04/08/2019 – 20/10/2019
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 
+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
+ Ngày nghỉ: 29/04/2019 – 01/05/2019, 27/05/2019 – 09/06/2019, 22/07/2019 – 28/07/2019, 02/09/2019
 

Comments are closed.