Thời khóa biểu của nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 2 và khóa 2018 đợt 1

CHUYÊN NGÀNH/LỚP

SL

HỌC PHẦN

TC

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Khối kinh doanh và quản lý (Quản trị, Kế toán, Kinh doanh thương mại) – Khóa 2017 Đợt 2 và Khóa 2018 Đợt 1

19

Định lượng trong kinh doanh và quản lý

4

7

4

07g10-10g40

A316

13/10/2018 – 23/03/2019

Nghỉ học 3 buổi từ 24/11/2018 đến 08/12/2018

 

19

Phương pháp nghiên cứu định tính

3

CN

4

13g00-16g30

A316

14/10/2018 – 27/01/2019

 

Khối Kinh tế, Tài chính, Luật – Khóa 2017 Đợt 2

7

Kinh tế lượng

4

7

4

07g10-10g40

A315

13/10/2018 – 02/03/2019

 

7

Phương pháp nghiên cứu định tính

3

7

 

13g00-16g30

A319

13/10/2018 – 26/01/2019

 

 

+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

+ Nghỉ cuối năm: 17/12/2018 – 31/12/2018 (2 tuần), Nghỉ Tết Âm lịch: 28/01/2019 – 10/12/2019 (2 tuần)

 

Comments are closed.