Thời khóa biểu học phần chuyên ngành NCS khóa 2017 đợt 1

CHUYÊN NGÀNH/LỚPSLHỌC PHẦNTCTHỨSTGIỜ HỌCTHỜI GIAN HỌC
Kinh tế phát triển3Kinh tế lượng nâng cao3CN407g10-10g40H10422/04/2018 - 05/08/2018
3Kinh tế vi mô nâng cao2CN413g00-16g30H10422/04/2018 - 01/07/2018
4Kinh tế vĩ mô nâng cao2CN407g10-10g40H10408/07/2018 - 09/09/2018
Quản trị kinh doanh7Tư duy phản biện3CN407g10-10g40A31306/05/2018 - 19/08/2018
7Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức3CN413g00-16g30A31317/06/2018 - 16/09/2018
7Quản trị rủi ro tổ chức3CN407g10-10g40A31326/08/2018 - 18/11/2018
Kinh doanh thương mại2Quản trị chiến lược toàn cầu2CN407g10-10g40E10108/07/2018 - 09/09/2018
2Quan hệ kinh tế quốc tế2CN413g00-16g30E10122/04/2018 - 01/07/2018
2Quản trị kinh doanh toàn cầu2CN407g10-10g40E10122/04/2018 - 01/07/2018
Tài chính công2Kinh tế học tài khóa và tiền tệ3CN407g10-10g40D10322/04/2018 - 05/08/2018
2Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính công3CN413g00-16g30D10322/04/2018 - 05/08/2018
2Phân tích tài chính công3CN407g10-10g40D10312/08/2018 - 04/11/2018
Tài chính doanh nghiệp1Kinh tế lượng tài chính dành cho NCS3CN407g10-10g40E10322/04/2018 - 05/08/2018
1Tài chính doanh nghiệp dành cho NCS3CN413g00-16g30E10322/04/2018 - 05/08/2018
Ngân hàng1Quản trị ngân hàng nâng cao3CN407g10-10g40D20422/04/2018 - 05/08/2018
1Lý thuyết và nghiên cứu trong chính sách tiền tệ3CN413g00-16g30D20422/04/2018 - 05/08/2018
1Những vấn đề đương đại trong lĩnh vực TC – NH3CN407g10-10g40D20412/08/2018 - 04/11/2018
1Kinh tế lượng ứng dụng trong lĩnh vực TC – NH3CN413g00-16g30D20412/08/2018 - 04/11/2018
Kế toán9Kế toán tài chính – các hướng nghiên cứu mới2CN407g10-10g40E20122/04/2018 - 01/07/2018
9Kế toán công – các hướng nghiên cứu mới2CN413g00-16g30E20122/04/2018 - 01/07/2018
9Kế toán quản trị – các hướng nghiên cứu mới2CN407g10-10g40E20108/07/2018 - 09/09/2018
Kinh tế chính trị4Kinh tế chính trị nâng cao I2CN407g10-10g40A31406/05/2018 - 15/07/2018
4Kinh tế chính trị nâng cao II2CN413g00-16g30A31406/05/2018 - 15/07/2018
4Lịch sử các HTKT nâng cao2CN407g10-10g40A31422/07/2018 - 23/09/2018
4Kinh tế phát triển cho NCS2CN413g00-16g30A31422/07/2018 - 23/09/2018
Luật kinh tế7Luật và kinh tế27407g10-10g40A31305/05/2018 - 14/07/2018
7Luật và quản lý kinh tế2CN413g00-16g30A31706/05/2018 - 15/07/2018
7Luật và an sinh xã hội2CN407g10-10g40A31722/07/2018 - 23/09/2018

+ Địa điểm học:

Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Giảng đường E học tại cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ Quận 1

Giảng đường D học tại cơ sở D – 196 Trần Quang Khải Quận 1

Giảng đường H học tại cơ sở H – 1A Hoàng Diệu Quận Phú Nhuận

+ Nghỉ học: 28/05/2018 – 10/06/2018, 23/07/2018 – 29/07/2018 (Nghỉ giữa kỳ), 24/06/2018 (Thi THPT Quốc Gia 2018)

Comments are closed.