Thời khóa biểu học phần Thiết kế nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Khóa 2017 Đợt 2

CHUYÊN NGÀNH/LỚPSLHỌC PHẦNTCTHỨSTGIỜ HỌCTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
Khối kinh doanh và quản lý (Quản trị, Kế toán, Kinh doanh thương mại)15Thiết kế nghiên cứu4CN407g10-10g40A30808/04/2018 - 05/08/2018PGS.TS Nguyễn Thị Mai Trang
Khối Kinh tế, Tài chính, Luật15Thiết kế nghiên cứu47413g00-16g30A30824/03/2018 - 14/07/2018GS.TS Nguyễn Trọng Hoài

+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

+ Nghỉ giữa kỳ: 28/05/2018 – 10/06/2018 (2 tuần), 23/07/2018 – 29/07/2018 (1 tuần)

Comments are closed.