Thời khóa biểu học phần Thiết kế nghiên cứu của Nghiên cứu sinh khóa 2018 đợt 2

CHUYÊN NGÀNH/LỚPSLHỌC PHẦNTCTHỨSTGIỜ HỌCTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
Khối kinh doanh và quản lý (Quản trị, Kế toán, Kinh doanh thương mại) – Khóa Khóa 2018 Đợt 27Thiết kế nghiên cứu4CN407g10-10g40A31317/03/2019 - 04/08/2019Nghỉ học ngày 24/03/2019 (Thi tuyển sinh CH Đợt 1 năm 2019). GV: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang
Khối Kinh tế, Tài chính, Luật – Khóa 2018 Đợt 212Thiết kế nghiên cứu47413g00-16g30A31416/03/2019 - 20/07/2019Nghỉ học ngày 23/03/2019 (Thi tuyển sinh CH Đợt 1 năm 2019). GV: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

+ Ngày nghỉ: 14/04/2019 (Giỗ Tổ Hùng Vương), 27/05/2019 – 09/06/2019 (Nghỉ giữa kỳ), 22/07/2019 – 28/07/2019 (Nghỉ giữa kỳ).

Comments are closed.