Thời khóa biểu học phần tiến sĩ khóa 2017 đợt 1

CHUYÊN NGÀNH/LỚPSLHỌC PHẦNTCTHỨSTGIỜ HỌCTHỜI GIAN HỌCGHI CHÚ
Khối KD và QL (Quản trị, Kế toán, Kinh doanh thương mại)20Thiết kế nghiên cứu4747g10-10g40A31327/05/2017 - 22/07/2017
CN47g10-10g40A31928/05/2017 - 06/08/2017
Khối Kinh tế, Tài chính, Luật18Thiết kế nghiên cứu4747g10-10g40A31506/05/2017 - 08/07/2017Sáng thứ bảy ngày 20/05/2017, lớp Thiết kế nghiên cứu (Khối Kinh tế, Tài chính, Luật) chuyển sang học tại phòng A317
7413g00-16g30A31906/05/2017 - 01/07/2017

+ Địa điểm học: Giảng đường A học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

+ Thời gian nghỉ: 29/05/2017 – 11/06/2017 (Nghỉ giữa kỳ), 24/07/2017 – 30/07/2017 (Nghỉ giữa kỳ)

Comments are closed.