Danh sách người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 2012

TTNghiên cứu sinhNgày sinhNgười hướng dẫn khoa họcChuyên ngành
1Nguyễn Phước Bảo Ấn27/11/1972PGS. TS. Võ Văn NhịKế toán
2Nguyễn Văn Hương6/9/1978PGS. TS. Nguyễn ViệtKế toán
3Nguyễn Bảo Linh10/3/1964TS. Đoàn Ngọc Quế
TS. Lê Đình Trực
Kế toán
4Phạm Đức Tân2/12/1958PGS. TS. Phạm Văn Dược
TS. Trần Văn Thảo
Kế toán
5Phạm Quốc Thuần13/10/1974PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
Kế toán
6Đào Thị Kim Yến2/11/1978PGS. TS. Mai Thị Hoàng MinhKế toán
7Võ Hoàng An23/01/1959PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng
TS. Nguyễn Văn Sáng
Kinh tế Chính trị
8Phạm Nguyễn Ngọc Anh14/08/1978TS, Lưu Thị Kim Hoa
TS. Tần Xuân Bảo
Kinh tế Chính trị
9Phùng Ngọc Bảo24/05/1965GS. TS. Vũ Văn Hiền
TS. Nguyễn Minh Tuấn
Kinh tế Chính trị
10Nguyễn Long Giao24/04/1975PGS. TS. Vũ Anh TuấnKinh tế Chính trị
11Lê Trương Hải Hiếu7/9/1981TS. Nguyễn Minh Tuấn
TS. Đinh Sơn Hùng
Kinh tế Chính trị
12Huỳnh Thị Luật22/10/1980TS. Hoàng An Quốc
PGS. TS. Vũ Anh Tuấn
Kinh tế Chính trị
13Nguyễn Văn Quân15/11/1975PGS. TS. Nguyễn Quốc Tế
TS. Nguyễn Văn Sáng
Kinh tế Chính trị
14Nguyễn Hữu Trinh13/08/1973TS. Nguyễn Văn Sáng
TS. Đinh Sơn Hùng
Kinh tế Chính trị
15Phạm Thế Anh17/10/1978PGS. TS. Nguyễn Trọng HoàiKinh tế phát triển
16Nguyễn Khánh Duy18/01/1981TS. Nguyễn Hoàng Bảo
TS. Nguyễn Hữu Lam
Kinh tế phát triển
17Nguyễn Khắc Hiếu21/09/1981TS. Nguyễn Hoàng Bảo
TS. Phạm Thị Thu Trà
Kinh tế phát triển
18Trương Quang Hùng26/03/1958PGS. TS. Nguyễn Trọng HoàiKinh tế phát triển
19Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên27/09/1975TS. Nguyễn Hữu Dũng
TS. Nguyễn Văn Phúc
Kinh tế phát triển
20Lê Thanh Sơn26/10/1979TS. Trần Tiến Khai
TS. Lê Thị Ngọc Uyển
Kinh tế phát triển
21Ngô Hoàng Thảo Trang8/7/1984TS. Nguyễn Hữu Dũng
TS. Vũ Thành Tự Anh
Kinh tế phát triển
22Nguyễn Cao Anh22/10/1975TS. Thân Thị Thu Thủy
TS. Trần Thị Mộng Tuyết
Tài chính-Ngân hàng
23Nguyễn Văn Bé18/01/1959PGS. TS. Trần Huy HoàngTài chính-Ngân hàng
24Trương Quang Bình1/2/1985TS. Thân Thị Thu Thủy
TS. Trần Thị Mộng Tuyết
Tài chính-Ngân hàng
25Lê Thị Thu Diềm2/12/1979PGS. TS. Trương Quang ThôngTài chính-Ngân hàng
26Lương Quảng Đức24/10/1975PGS. TS. Phạm Văn NăngTài chính-Ngân hàng
27Đinh Thị Thu Hà9/2/1986PGS. TS. Hồ Viết Tiến
PGS. TS. Bùi Kim Yến
Tài chính-Ngân hàng
28Đoàn Thị Thu Hoài10/7/1975PGS. TS. Trầm Thị Xuân HươngTài chính-Ngân hàng
29Dương Tấn Khoa23/08/1983PGS. TS. Trần Hoàng NgânTài chính-Ngân hàng
30Nguyễn Minh Khôi18/10/1985PGS. TS. Hoàng Đức
TS. Lại Tiến Dĩnh
Tài chính-Ngân hàng
31Từ Thị Hoàng Lan7/2/1977PGS. TS. Trương Thị Hồng
TS. Trần Quốc Tuấn
Tài chính-Ngân hàng
32Trần Hoàng Nam12/10/1972PGS. TS. Trầm Thị Xuân HươngTài chính-Ngân hàng
33Lưu Thị Tuyết Nga5/3/1980PGS. TS. Trương Thị HồngTài chính-Ngân hàng
34Lê Công Thảo2/10/1979PGS. TS. Trần Hoàng NgânTài chính-Ngân hàng
35Hà Thúc Trạc28/02/1978PGS.TS. Trương Quang Thông
TS. Lại Tiến Dĩnh
Tài chính-Ngân hàng
36Liễu Thu Trúc5/9/1983PGS.TS. Trần Huy HoàngTài chính-Ngân hàng
37THAI SANGVA REAM25/03/1985PGS.TS. Bùi Kim YếnTài chính-Ngân hàng
38Phạm Quốc Bảo1/1/1966GS. TS. Nguyễn Đông Phong
TS. Bùi Thanh Tráng
Quản trị kinh doanh
39Phạm Thị Diễm21/08/1980TS. Ngô Quang Huân
TS. Đặng Ngọc Đại
Quản trị kinh doanh
40Lương Mỹ Thùy Dương*1961GS. TS. Hồ Đức HùngQuản trị kinh doanh
41Đỗ Thế Huấn24/03/1975TS. Trần Hà Minh Quân
TS. Nguyễn Hữu Lam
Quản trị kinh doanh
42Nguyễn Thanh Hùng1/11/1976GS. TS. Đoàn Thị Hồng VânQuản trị kinh doanh
43Nguyễn Thái Hưng7/8/1977PGS. TS. Trần Hoàng Ngân
PGS. TS. Trần Thị Kim Dung
Quản trị kinh doanh
44Cao Xuân Lãnh20/04/1957PGS. TS. Hồ Tiến DũngQuản trị kinh doanh
45Phạm Minh29/08/1977TS. Tạ Thị Kiều An
TS. Nguyễn Ngọc Hòa
Quản trị kinh doanh
46Nguyễn Thị Hồng Nguyệt18/08/1982TS. Nguyễn Thị Mai Trang
PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ
Quản trị kinh doanh
47Hồ Minh Sánh10/1/1977TS. Đinh Công Khải
TS. Nguyễn Văn Tân
Quản trị kinh doanh
48Nguyễn Trần Sỹ29/08/1979PGS. TS. Trần Thị Kim Dung
TS. Nguyễn Thị Bích Châm
Quản trị kinh doanh
49Nguyễn Anh Tuấn1/6/1975PGS. TS. Võ Thị QuýQuản trị kinh doanh
50Phạm Anh Tuấn24/01/1981PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ
TS. Hoàng Lâm Tịnh
Quản trị kinh doanh
51Trần Thanh Tùng22/06/1958PGS. TS. Lê Thanh HàQuản trị kinh doanh
52Hà Kim Tùng4/9/1972TS. Nguyễn Thanh Hội
PGS. TS. Đỗ Văn Xê
Quản trị kinh doanh
53Nguyễn Thị Thanh Vân12/7/1981PGS. TS. Hồ Thanh Phong
TS. Bùi Thị Thanh
Quản trị kinh doanh
54Nguyễn Nhật Vinh17/03/1981PGS. TS. Nguyễn Quang Thu
TS. Đinh Công Khải
Quản trị kinh doanh
55Lê Hồng Lam14/03/1971TS. Nguyễn Hoàng Bảo
TS. Thái Trí Dũng
Quản trị nhân lực
56Phạm Thị Phương Loan22/06/1968PGS. TS. Phan Thị Bích NguyệtTài chính-Ngân hàng
57Lê Văn Minh30/12/1980PGS. TS. Phan Thị Bích NguyệtTài chính-Ngân hàng
58Huỳnh Quang Phước30/03/1964PGS. TS. Trần Thị Thùy LinhTài chính-Ngân hàng
59Lại Cao Mai Phương22/12/1981PGS. TS. Nguyễn Thị Liên HoaTài chính-Ngân hàng
60Nguyễn Hữu Tuấn20/10/1980PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc TrangTài chính-Ngân hàng
61Lê Minh Trí25/09/1970PGS. TS. Lê Thị LanhTài chính-Ngân hàng
62Lưu Vĩnh Hào13/05/1984PGS. TS. Sử Đình ThànhTài chính-Ngân hàng
63Trần Văn Hoàng24/05/1977PGS. TS. Vũ Thị Minh Hằng
PGS. TS. Nguyễn Hồng Thắng
Tài chính-Ngân hàng
64Phạm Thị Phương Loan19/11/1978PGS. TS. Bùi Thị Mai Hoài
TS. Diệp Gia Luật
Tài chính-Ngân hàng
65Nguyễn Thị Thu Nguyệt21/09/1979GS. TS. Dương Thị Bình MinhTài chính-Ngân hàng
66Nguyễn Thị Thanh Trang19/07/1980GS. TS. Dương Thị Bình MinhTài chính-Ngân hàng
67Chu Nguyễn Mộng Ngọc2/9/1978TS. Hà Văn Sơn
TS. Trần Văn Thắng
Thống kê
68Nguyễn Viết Bằng20/11/1984TS. Ngô Thị Ngọc Huyền
TS. Lê Tấn Bửu
Kinh doanh Thương mại
69Nguyễn Anh Đức16/09/1977GS. TS. Nguyễn Đông Phong
TS. Bùi Thanh Tráng
Kinh doanh Thương mại
70Văn Viết Anh Thư1/10/1975GS. TS. Võ Thanh ThuKinh doanh Thương mại
71Bùi Nhật Lê Uyên12/1/1985GS. TS. Đoàn Thị Hồng VânKinh doanh Thương mại

Comments are closed.