Hướng dẫn tạo trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo với phần mềm EndNote

Tham khảo các tài liệu đã có làm cơ sở cho các nghiên cứu ở điều cần thiết. Endnote hỗ trợ cho việc quản lí danh mục tài liệu tham khảo và sắp xếp trình bày danh mục tài liệu tham khảo trong các bài viết một cách tự động. Danh mục tài liệu tham khảo trong Endnote được tổ chức theo dạng thư viện mà trong đó mỗi thư viện là một bộ sưu tập thư mục theo chủ đề hoặc theo mục đích sử dụng. Xin giới thiệu đến học viên cao học, nghiên cứu sinh Hướng dẫn tạo trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo với phần mềm EndNote.

Lưu ý: học viên cao học, nghiên cứu sinh sử dụng phần mềm EndNote trong các luận văn, các sản phẩm nghiên cứu trong việc trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo.

EndNote QuickGuide
EndNote QuickGuide
EndNote-QuickGuide_UEH-Lbr_20180915.pdf
542.4 KiB
801 Downloads
Details...

Comments are closed.