Lịch thi của nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 1 khối Kinh tế – Luật

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Dành cho nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 1, khối Kinh tế – Luật

Thời gian: 8 giờ, Chủ nhật ngày 28/01/2018

Thời lượng: 90 phút

Địa điểm: Phòng A307, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Comments are closed.