Lịch thi môn Kinh tế lượng dành cho nghiên cứu sinh

Thời gian thi: 8h00 Chủ nhật ngày 15/10/2017

Địa điềm: phòng A.210, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3

Comments are closed.