Thông báo KHẨN về việc nghỉ giảng dạy, làm việc, học tập và thi

Kính gửi: Toàn thể giảng viên, cán bộ coi thi và người học,

Căn cứ Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc ứng phó với bão số 9 và mưa lũ;
Trước diễn biến phưc tạp của bão số 9, Hiệu trưởng đã quyết định cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ giảng dạy, làm việc, học tập và thi từ 12g00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018.

Được sự chỉ đạo của nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ coi thi và người học biết nội dung này.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, kính đề nghị Quý Thầy/Cô, Anh/Chị vui lòng phản hồi về Viện Đào tạo Sau đại học qua địa chỉ e-mail: sdh@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 0908818333 hoặc 0903100721.

Trân trọng.

Comments are closed.