Thông báo v/v nghỉ học ngày 20/11/2018 – Lễ Nhà giáo Việt Nam

Căn cứ Công văn số 999/ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 6 năm 2017 về khung thời gian đào tạo năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 2056/KH-ĐHKT-VP ngày 22 tháng 10 năm 2018 tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018);

Trường thông báo đến toàn thể học viên cao học được nghỉ học tập cả ngày 20/11/2018 (sáng, chiều, tối).

Comments are closed.