Thông báo v/v xóa tên nghiên cứu sinh

Căn cứ thông báo số 483/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 12/3/2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo sẽ xóa tên các nghiên cứu sinh sau do nợ học phí/học phí gia hạn quá quy định. Trường hợp nghiên cứu sinh muốn tiếp tục chương trình đào tạo tiến sĩ thì phải nộp hồ sơ thi tuyển lại đầu vào theo thông báo tuyển sinh khóa mới.

Thông tin chi tiết, nghiên cứu sinh liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028. 38235277 (ext 18) –  38295437

Sau ngày 31/12/2018, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.


DANH SÁCH XÓA TÊN NGHIÊN CỨU SINH 

MÃ SỐ NCS HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH CHUYÊN NGÀNH KHÓA
NCS201203 Nguyễn Cao Anh 22/10/1975 TPHCM Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2012
NCS201212 Phạm Thị Diễm 21/08/1980 TPHCM Quản trị kinh doanh 2012
NCS201234 Nguyễn Bảo Linh 10/03/1964 Phú Yên Kế toán 2012
NCS201251 Nguyễn Trần Sỹ 29/08/1979 Bình Định Quản trị kinh doanh 2012
NCS201265 Hà Kim Tùng 04/09/1972 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh 2012
NCS201256 Hà Thúc Trạc 28/02/1978 Bình Định Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2012
NCS201324 Ngô Thị Hải Xuân 23/11/1976 TP.HCM Kinh doanh Thương mại 2013
NCS201304 Đoàn Văn Hoạt 25/04/1961 Bình Thuận Kế toán 2013
NCS201309 Đỗ Khánh Ly 28/10/1971 Hà Nội Kế toán 2013
NCS201310 Nguyễn Bích Ngọc 03/09/1984 Cần Thơ Kế toán 2013
NCS201312 Vũ Thị Bích Quỳnh 08/07/1978 Hà Nội Kế toán 2013
NCS201316 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/01/1980 Bến Tre Kế toán 2013
NCS201352 Lê Văn Đại 25/04/1973 Lâm Đồng Kinh tế chính trị 2013
NCS201353 Trần Quang Hải 30/10/1971 Hà Nội Kinh tế chính trị 2013
NCS201355 Nguyễn Việt Thông 26/04/1976 Kiên Giang Kinh tế chính trị 2013
NCS201367 Lê Trung Hiếu 30/04/1983 Trà Vinh Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2013
NCS201371 Đoàn Hữu Lợi 17/02/1984 Đồng Tháp Tài chính – Ngân hàng (Ngân hàng) 2013
NCS201326 Trần Hà Triêu Bình 21/02/1977 Hà Nội Quản trị kinh doanh 2013
NCS201336 Nguyễn Ky 12/08/1975 Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh 2013
NCS201339 Nguyễn Thị Kim Oanh 06/03/1975 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh 2013
NCS201342 Bùi Phước Quãng 14/06/1968 Đà Nẵng Quản trị kinh doanh 2013
NCS201343 Huỳnh Minh Tâm 15/06/1976 TP.HCM Quản trị kinh doanh 2013
NCS201346 Bùi Anh Tuấn 04/10/1976 Cần Thơ Quản trị kinh doanh 2013
NCS201345 Lê Anh Tuấn 23/02/1970 Lạng Sơn Quản trị kinh doanh 2013
NCS201349 Nguyễn Thanh Phi Vân 12/08/1978 Tây Ninh Quản trị kinh doanh 2013
NCS201392 Lê Văn Hùng 10/08/1959 Quảng Trị Thống kê 2013
NCS201417 Phan Thành Hưng 19/04/1982 Bình Phước Tài chính – Ngân hàng (Tài chính) 2014
NCS2014033 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/11/1981 Cần Thơ Kế toán 2014
NCS2014039 Nguyễn Ngọc Châu 07/03/1973 Thừa Thiên Huế Quản trị kinh doanh 2014
NCS2014040 Võ Quốc Danh 18/01/1971 Cần Thơ Ngân hàng 2014
NCS2014068 Nguyễn Kính 03/12/1965 Quảng Ngãi Kế toán 2014
NCS2014089 Nguyễn Tấn Phong 12/02/1977 Ninh Thuận Ngân hàng 2014
NCS2015090 PRAK NALIN 26/06/1987 Campuchia Quản trị kinh doanh 2015

Comments are closed.