Thư mời dự Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2014

Danh sách học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2014

Ghi chú: Thư mời dự Lễ sẽ được gửi đến địa chỉ ghi trên bì thư của các Anh/Chị. Trong trường hợp không nhận được Thư mời, các Anh/Chị có thể in Thư mời (Download bên dưới) mang đến Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký dự Lễ.

Thư mời dự Lễ tốt nghiệp 2014 đợt 1 (270.9 KiB, 1417 downloads)

Xem thêm: Phòng Công tác chính trị Thông báo v/v Chụp ảnh Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ


Comments are closed.