Thư mời dự Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ ngày 15/12/2016


Lưu ý: Thư mời dự Lễ tốt nghiệp được gửi đến Anh/Chị qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bì thư lúc nộp luận văn. Trường hợp không nhận được Thư mời do thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc thất lạc, Anh/Chị vui lòng in Thư mời đính kèm dưới đây và mang đến Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký dự Lễ.

Thư mời dự lễ tốt nghiệp ngày 15/12/2016 (270.0 KiB, 790 downloads)

Comments are closed.