Thư mời dự Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ kinh tế năm 2013 – Đợt 1

Học viên cao học các khóa 18, 19, 20 đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ từ ngày 23/01/2013 đến ngày 05/6/2013.
Danh sách chi tiết: Danh sách cấp bằng 2013 – Đợt 1

Về lễ phục trong , học viên xem thông báo của Trung tâm dịch vụ kinh tế: Trung tâm dịch vụ kinh tế Thông báo v/v Cung cấp dịch vụ phục vụ Lễ tốt nghiệp hệ đào tạo Sau đại học

Bài viết liên quan

Comments are closed.