- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thư mời dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2018