Danh sách thi của học viên cao học khóa 2013 lớp QTKD 2013 Vĩnh Long tháng 09/2013...