- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Kết quả kỳ thi tiếng Anh B2 ngày 31/5/2014