- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v Xét kết quả kỳ thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo khung tham khảo Châu Âu chung (ngày thi 17/5/2014)

Xem thêm: Kết quả thi ngày 17/5/2014