Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Luật thương mại

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
(Dùng cho ôn thi đầu vào Cao học Luật, Chuyên ngành Luật Kinh tế)
UEH-LLM4 2017

PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Đặc điểm pháp lý của các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014
2. Tổ chức quản trị trong công ty cổ phần, công ty TNHH
3. Quy định về cấu trúc vốn và chuyển nhượng vốn trong CTCP và công ty TNHH
4. Quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần
5. Thực trạng phát triển công ty hợp danh tại Việt Nam
6. Pháp luật về Doanh nghiệp nhà nước (Khái niệm và đặc điểm; Tổ chức quản trị DNNN; Thực trạng cổ phần hóa DNNN tại Việt Nam )
7. Thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều kiện thành lập; Thủ tục thành lậ
8. Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
9. Phá sản doanh nghiệp (Quy định chung về phá sản; Thủ tục phá sản; Phân biệt phá sản và giải thể doanh nghiệp)

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA THƯƠNG NHÂN
1. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân theo Luật Thương mại 2005
2. Hợp đồng mua bán hàng hóa
2.1 Khái niệm và đặc điểm
2.2 Hơp đồng mua bán hàng hóa trong nước
2.3 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
2.4 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa
2.5 Chuyển quyền sở hữu và chịu rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa
3. Trung gian thương mại
3.1 Môi giới thương mại
3.2 Đại diện thương nhân
3.3 Đại lý thương mại
3.4 Ủy thác trong thương mại
4. Xúc tiến thương mại
4.1 Khuyến mại
4.2 Quảng cáo thương mại
4.3 Trưng bày, giới thiệu hàng hóa
4.4 Hội chợ, triển lãm thương mại
5. Nhượng quyền thương mại và hợp đồng dịch vụ
6. Đấu thầu và đấu giá hàng hóa
7. Chế tài trong thương mại
8. Giải quyết tranh chấp thương mại

Hình thức thi: Tự luận
Thời gian thi: 180 phút
Thí sinh chỉ được sử dụng Tập Văn bản pháp luật do Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP HCM cung cấp, ngoài ra không được dùng bất kỳ tài liệu nào khác. Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị điện tử trong phòng thi.
– Luật Doanh nghiệp 2014
– Luật Thương mại 2005
– Luật Trọng tài thương mại 2010

Comments are closed.