Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Lý thuyết tài chính

Đề cương ôn tập

Môn: Lý thuyết Tài chính

(Môn thi tuyển sinh đầu vào Cao học, chuyên ngành Tài chính)

 

 

Buổi Nội dung Chuẩn bị của học viên
1 Chương 1: Vai trò của Thị trường tài chính và các định chế

–          Vai trò của thị trường tài chính và các khái niệm;

–          Các chứng khoán giao dịch trên thị trường tài chính;

–          Định giá chứng khoán và tác động của thông tin đến định giá;

–          Vai trò của các định chế tài chính; những khác biệt giữa NHTM và các định chế tài chính khác

Đọc chương 1
2 Chương 2: Xác định lãi suất

–          Xác định lãi suất cân bằng;

–          Các nhân tố tác động đến lãi suất

Đọc chương 2
3 Chương 3: Cấu trúc lãi suất

Giới thiệu các khái niệm và các lý thuyết giải thích cấu trúc kỳ hạn lãi suất

–          Lý thuyết kỳ vọng thuần nhất;

–          Lý thuyết phần bù thanh khoản;

–          Lý thuyết thị trường phân cách;

 

Đọc chương 3
4 Chương 5: Chính sách tiền tệ   

–          Mục tiêu của chính sách tiền tệ;

–          Điều hành chính sách tiền tệ trước những cú sốc;

–          Kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

Đọc chương 5
5 Thảo luận câu hỏi và bài tập Chuẩn bị bài tập chương 1,2,3,5
6 Chương 6: Thị trường tiền tệ

–          Giới thiệu các chứng khoán thị trường tiền tệ;

–          Định giá các chứng khoán thị trường tiền tệ;

–          Thị trường tiền tệ Việt Nam

Đọc chương 6
7 Chương 7 và Chương 10: Thị trường trái phiếu, cổ phiếu

–          Giới thiệu kiến thức nền tảng về đặc điểm của 1 số loại trái phiếu, cổ phiếu phổ biến trên thị trường thế giới và Việt Nam

Đọc chương 7, 10
8 Chương 13, 14, 15, 16: Thị trường các chứng khoán phái sinh

–          Giới thiệu cấu trúc các thị trường kỳ hạn và giao sau, thị trường quyền chọn và thị trường hoán đổi

–          Các sản phẩm phổ biến trên những thị trường này

Đọc chương 13,14,15,16
9 Chương 17: Hoạt động NHTM

–          Kiến thức nền tảng về hoạt động của ngân hàng thương mại

Đọc chương 17
10 Thảo luận câu hỏi và bài tập Chuẩn bị bài tập chương 6,7,10,17
11 Tổng kết: Ôn lại một số kiến thức và giải đáp thắc mắc

 

Tài liệu học tập và tham khảo:

  • Thị trường tài chính (Sách dịch: “Financial Institutions and Markets” 10th editon),Jeff Madura, NXB Cengage Learning, 2015.
  • Hệ thống ngân hàng đề thi
  • Bài giảng của giảng viên

Comments are closed.