Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Nguyên lý kế toán

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Số tín chỉ: 3 (11 buổi)

Đới tượng học: Học viên dự thi đầu vào Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Hình thức thi: Tự luận – không sử dụng tài liệu

Kết cấu đề thi: Lý thuyết 60%, bài tập: 40%)

Sách tham khảo:

Nguyên lý Kế toán (Principles of Accounting) NXB Kinh tế Tp.HCM (18/11/2016).

Chủ biên PGS.TS. Võ Văn Nhị

PGS.TS. Nguyễn Việt

Hệ thống bài tập – Câu hỏi trắc nghiệm NLKT

Danh sách giảng viên:

 1. Mai Thị Hoàng Minh
 2. Nguyễn Thi Phương Hồng
 3. Nguyễn Phúc Sinh

Nội dung ôn thi môn Nguyên lý kế toán

Gồm 04 chuyên đề

+ Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về kế toán (10 tiết)

 1. Lịch sử ra đời và phát triển của kế toán
 2. Định nghĩa kế toán và phân loại kế toán
 3. Vai trò của kế toán
 4. Đối tượng kế toán
 5. Nguyên tắc kế toán
 6. Các yêu cầu của kế toán
 7. Đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
 8. Quá trình hội nhập và tiến trình hội tụ về kế toán, kiểm toán

+ Chuyên đề 2: Các phương pháp và công việc của kế toán (10 tiết)

 1. Các phương pháp kế toán
 2. Mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán
 3. Vận dụng các phương pháp kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán
 4. Chu trình kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán

 + Chuyên đề 3 : Hệ thống tài khoản kế toán và các hình thức kế toán (10 tiết)

 1. Hệ thống tài khoản kế toán
  • Giới thiệu tổng quát về hệ thống tài khoản kế toán
  • Phân loại tài khoản và một số tài khoản đặc biệt trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam
 2. Hình thức kế toán

2.1. Giới thiệu chung về các hình thức kế toán

2.2. Trình tự và phương pháp ghi sổ theo từng hình thức kế toán (Nhật ký chung, Nhật ký – Sổ cái)

 +  Chuyên đề 4: Kế toán các hoạt đông kinh doanh (15 tiết)

 1. Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
  • Kế toán các yếu tố đầu vào

* Tính giá TSCĐ và Hàng tồn kho

 • Kế toán quá trình sản xuất
 • Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 1. Kế toán trong doanh nghiệp thương mại
  • Kế toán quá trình mua hàng
  • Kế toán quá trình bán hàng
  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Comments are closed.