Đề cương ôn thi tuyển sinh năm 2017 – Môn Quản trị kinh doanh quốc tế

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

                                    INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

 1. Mã học phần:
 2. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kinh doanh quốc tế
 3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
 4. Trình độ sinh viên: Sinh viên năm thứ 2
 5. Phân bố thời lượng môn học:
 • Giảng lý thuyết: 30 tiết
 • Thảo luận, làm bài tập trên lớp: 15 tiết
 • Tổng cộng 45 tiết
  1. Điều kiện tiên quyết:
  2. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng đạt được những kiến thức và những kỹ năng sau:

 • Nắm bắt xu hướng toàn cầu hóa trên thế giới hiện nay; Nhận biết ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa đối với hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam
 • Hiểu những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các quốc gia
 • Hiểu các chiến lược kinh doanh quốc tế căn bản
 • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo và thuyết trình; Phát triển khả năng tự học; Tự tin và linh hoạt trong giao tiếp; Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân; Có ý thức đóng góp cho sự phát triển cộng đồng
 • Nâng cao kỹ năng thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin; Xây dựng thói quen theo dõi, cập nhật thông tin kinh doanh quốc tế
  1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học đề cập đến những nội dung sau: giới thiệu chung về toàn cầu hóa và các loại hình kinh doanh quốc tế; Tìm hiểu về môi trường kinh doanh quốc tế và những yếu tố tạo sự khác biệt giữa các quốc gia; Giới thiệu các chiến lược kinh doanh quốc tế căn bản và các mô hình tổ chức tương ứng; Những vấn đề các nhà quản trị kinh doanh quốc tế thường gặp khi điều hành các hoạt động chức năng.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

Chuyên cần / Tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận trên lớp                 05%

Báo cáo giải quyết tình huống/Thuyết trình bài nghiên cứu        30%

Tiểu luận (bản in)                                                                               15%

Thi cuối khóa                                                                                       50%

         Tổng cộng                                                                                            100%

Phương pháp học

 • Đọc tài liệu, giáo trình: sinh viên cần đọc giáo trình và các tài liệu trước khi tới lớp.
 • Nghiên cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin: Sinh viên cần chủ động theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến môi trường và các hoạt động kinh doanh quốc tế. Những thông tin về các sự kiện mới nhất sẽ giúp sinh viên chuẩn bị tốt và thảo luận trên lớp đạt hiệu quả cao hơn
 • Phân tích và giải quyết các tình huống quản trị
 • Thảo luận và trao đổi trên lớp
 • Viết tiểu luận theo một trong các chủ đề sau:
  1. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của một sản phẩm hoặc dịch vụ của Việt Nam mộtthị trường quốc tế
  2. Nghiên cứu hoạt động của một công ty đa quốc gia, nêu chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn và những bài học thành công, thất bại của công ty này.
  3. Nghiên cứu văn hóa kinh doanh của một quốc gia và nêu bài học kinh nghiệm cho các doanh nhân Việt Nam khi gặp gỡ những đối tác đến từ quốc gia này.
 • Thuyết trình và báo cáo trước lớp nội dung của bài tiểu luận
  1. Thang điểm: 10/10
  2. Nội dung chi tiết học phần:
Ngày

(số tiết)

Nội dung giảng dạy Chuẩn bị của SV Đáp ứng mục tiêu
Ngày 1

(4 tiết)

Chương 1:          Toàn cầu hóa (Globalization)

– Khái niệm toàn cầu hóa

– Đặc điểm nền kinh tế toàn cầu ngày nay

– Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa đối với các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam

 

Bài tập chuẩn bị:

– Tìm các biểu hiện của toàn cầu hóa (Vd: số liệu thống kê về giá trị thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, giá trị giao dịch tài chính quốc tế, xu hướng thành lập RTAs, số lượng các công ty MNCs)

– Tìm các biểu hiện cản trở toàn cầu hóa (số liệu các vụ kiện thương mại quốc tế)

M1, M4, M5
Ngày 2

(4 tiết)

Chương 2:          Sự khác biệt giữa các quốc gia về kinh tế chính trị (National Differences in political Economy)

– Các tư tưởng chính trị

– Các hệ thống chính trị trên thế giới

– Các hệ thống kinh tế trên thế giới

– Các chỉ số đánh giá môi trường kinh tế của một quốc gia

– Nhận xét về tính hấp dẫn tổng quát của một thị trường quốc tế

 

 

 

Bài tập chuẩn bị:

Tìm hiểu về Việt Nam và một thị trường quốc tế:

– Hệ thống chính trị

– GDP, GDP (PPP), GDP/người, GDP/người (PPP), lạm phát, lãi suất, giá trị đồng tiền

– Các chỉ số MPI (market potential index – GlobalEdge), thứ hạng về môi trường kinh doanh (doingbusiness.org)

– Tìm hiểu các sự kiện thời sự liên quan

M2, M4, M5
Ngày 3

(4 tiết)

Chương 3:          Sự khác biệt giữa các quốc gia về văn hóa (National Differences in Culture)

– Các khái niệm cơ bản về môi trường văn hóa

– Cấu trúc xã hội, tôn giáo

– Môi trường văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh quốc tế

– Các số đo của Geert-Hofstede cho một thị trường quốc tế

– Thảo luận những ý kiến đưa ra bởi Mr. Anderson

Bài tập chuẩn bị:

– Bài đọc: “Doing business in Vietnam: a culture guide”

– Tìm hiểu những kinh nghiệm trong ứng xử văn hóa ở các quốc gia khác nhau

– Tình huống: Video: phỏng vấn của kênh FBNC với ông Hans Anderson, CEO – Crossway.

M1, M4, M5
Ngày 4

(4 tiết)

Chương 4:          Đạo đức trong kinh doanh quốc tế (Ethics in International Business)

– Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và

– Trách nhiệm bền vững của doanh nghiệp.

– Các cách tiếp cận đối với vấn đề đạo đức kinh doanh

– Thảo luận: Các trường hợp kinh doanh liên quan đến vấn đề đạo đức doanh nghiệp

Bài tập chuẩn bị:

– Giải quyết tình huống: VEDAN ở Việt Nam

 

M2, M4, M5
Ngày 5

(4 tiết)

Chương 5:          Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế (The political Economy of International Trade)

– Giới thiệu Công cụ của chính sách thương mại: Thuế, tài trợ, hạn ngạch…

  M2, M4, M5
Ngày 6

(4 tiết)

Chương 6:          Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)

– Giới thiệu

– FDI trong kinh tế thế giới

– Lý thuyết về FDI

– Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tư tưởng chính trị

– Lợi ích và chi phí của FDI

Công cụ chính sách của Chính phủ và FDI

  M3, M4, M5
Ngày 7

(4 tiết)

Chương 7:          Hội nhập kinh tế quốc tế (Regional Economic Intergration)

– Mức độ hội nhập quốc tế

– Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

  M3, M4, M5
Ngày 8

(4 tiết)

Chương 8:          Cấu trúc tổ chức hoạt động kinh doanh quốc tế (The organization of International Business)

– Giới thiệu

– Cấu trúc tổ chức

– Sự thay đổi cấu trúc tổ chức

– Văn hóa tổ chức

  M3, M4, M5
Ngày 9

(4 tiết)

Chương 9:          Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới (Entry Strategy and Strategic Alliances)

– Các quyết định cơ bản trong việc thâm nhập thị trường quốc tế

– Khái niệm của các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

– Những ưu, nhược điểm của mỗi phương thức

– Tình huống: Subway đến Việt Nam

Bài tập chuẩn bị:

– Tình huống Video: Subway thâm nhập vào Việt Nam – phỏng vấn của kênh FBNC với ông Deluca – CEO – Subway.

– Giải quyết Tình huống Bánh Khang Ninh

 

M3, M4, M5
Ngày 10 (4 tiết) Chương 10: Sản xuất, thuê ngoài toàn cầu và logistics (Global production, outsourcing and logistics)

– Quyết định địa điểm sản xuất trên thế giới

– Quyết định nguồn cung quốc tế

– Quản trị hệ thống cung ứng toàn cầu

  M3, M4, M5
Ngày 11 (5 tiết) Ôn tập    
Tổng cộng 45 tiết  

 

Comments are closed.