- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế năm 2015 – Đợt 1