Viện ngôn ngữ – Quốc tế học: Thông báo tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ

Comments are closed.