Hướng dẫn làm thủ tục nhập học cao học EMBA khóa 2014Danh sách học viên cao học khóa 2014

SBDHọ tênNgày sinhNơi sinhMSHV
1Vương Thị Thanh An20/11/1978Sóc Trăng7701241700E
2Đỗ Tuấn Anh18/02/1983Thái Nguyên7701241701E
3Phạm Thanh Bình10/5/1976Long An7701241702E
5Đặng Quốc Cường6/10/1978Bến Tre7701241703E
6Nguyễn Trung Chỉnh17/5/1978Sóc Trăng7701241704E
7Tạ Hùng Chương19/10/1980TP.HCM7701241705E
8Huỳnh Hồng Đức12/12/1978TP.HCM7701241706E
10Tân Thị Thu Hà2/8/1973Hà Nội7701241707E
11Danh Kim Hải10/4/1973Hậu Giang7701241708E
12Lê Thanh Hải15/12/1965Cà Mau7701241709E
13Lê Văn Hải1/12/1970Cà Mau7701241710E
14Trần Thị Hằng19/8/1975Lạng Sơn7701241711E
15Huỳnh Thị Quỳnh Hoa21/12/1972Hà Nội7701241712E
16Nguyễn Phạm Huy Hoàng16/11/1977Vĩnh Long7701241713E
18Nguyễn Văn Huynh26/8/1986Bình Định7701241714E
19Lê Thị Ngọc Hương8/4/1970TP.HCM7701241715E
20Nguyễn Vĩnh Kỳ15/5/1976Quảng Trị7701241716E
21Nguyễn Tú Kỳ12/11/1980Tây Ninh7701241717E
22Lâm Tấn Khải3/5/1971Đồng Nai7701241718E
23Lê Khắc Khang20/02/1975Thanh Hóa7701241719E
24Trần Tiến Khương14/5/1981Đồng Nai7701241720E
25Trần Ngọc Lâm17/5/1982Đồng Nai7701241721E
26Nguyễn Quốc Lâm8/3/1977TP.HCM7701241722E
27Nguyễn Thị Lượt29/3/1969Hà Nam7701241723E
28Nguyễn Chu Mạnh1/8/1959Sài Gòn7701241724E
29Nguyễn Phong Minh3/2/1979Cần Thơ7701241725E
30Lê Hữu Ngân23/12/1962An Giang7701241726E
31Nguyễn Văn Nguyên13/11/1978Bến Tre7701241727E
32Nguyễn Hoài Nhật26/03/1982Đà Nẵng7701241728E
33Trần Văn Nhị20/12/1976Bình Định7701241729E
34Ngô Thanh Nhiên6/8/1976TP.HCM7701241730E
35Lê Thành Phong29/4/1979Long An7701241731E
36Nguyễn Thị Phụng15/01/1977Tây Ninh7701241732E
37Cao Văn Quang10/10/1967Quảng Ngãi7701241733E
38Nguyễn Hồng Quang1/7/1966Hà Nội7701241734E
39Lê Văn Quân21/7/1978Bình Dương7701241735E
40Đoàn Tấn Sang4/4/1978Vĩnh Long7701241736E
41Trương Bắc Sơn16/12/1972Bắc Ninh7701241737E
42Huỳnh Hoàng Sơn9/4/1963Kiên Giang7701241738E
43Trần Anh Sơn13/4/1974Hà Tĩnh7701241739E
44Trẩn Ngọc Hiến Tâm15/5/1981Long An7701241740E
45Lê Trung Tín11/6/1976Long An7701241741E
46Cao Thế Tịnh2/9/1975Thanh Hóa7701241742E
47Trần Thị Quỳnh Tú22/12/1985TP.HCM7701241743E
48Nguyễn Thành Tuân23/11/1967An Giang7701241744E
49Nguyễn Văn Tuấn8/2/1970Cần Thơ7701241745E
50Lê Văn Tưởng7/12/1973Quảng Trị7701241746E
51Đặng Tấn Thành2/8/1963Vĩnh Long7701241747E
52Phạm Quốc Thành19/10/1976TP.HCM7701241748E
54Nguyễn Văn Thu12/1/1975TP.HCM7701241749E
55Phạm Thị Anh Thức8/1/1985TP.HCM7701241750E
56Nguyễn Anh Thy23/11/1975Tiền Giang7701241751E
57Vương Quan Trường30/6/1985TP.HCM7701241752E
58Nguyễn Văn Út5/12/1968Đồng Nai7701241753E
59Lê Vĩnh Viễn8/6/1974An Giang7701241754E
60Nguyễn Hoàng Việt19/01/1979TP.HCM7701241755E
61Dương Hiển Vĩnh18/11/1981Quảng Ngãi7701241756E
62Lê Anh Xuân29/10/1977TP.HCM7701241757E
63Trì Tấn Yên9/3/1973Tây Ninh7701241758E
64Nguyễn Thị Thanh Yên7/11/1967Sài Gòn7701241759E
Phiếu đăng ký nhập học eMBA 2014 (14.2 KiB, 633 downloads)
Phiếu đăng ký thẻ học viên (125.5 KiB, 7897 downloads)

Bài viết liên quan

Comments are closed.