Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 – Khóa 3

Buổi giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển sẽ được tổ chức vào lúc 13g30 ngày 26/02/2016 tại phòng A.319 (59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3)

Hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 đợt 1 (43.5 KiB, 1363 downloads)
Phiếu cung cấp thông tin ứng viên eMBA-2016 (80.5 KiB, 679 downloads)

Comments are closed.