Điểm mới trong đợt tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2017)

Điểm mới trong đợt tuyển sinh cao học (đợt 2 năm 2017)

 Việc sử dụng hình thức kiểm tra GMAT bằng tiếng Việt cho đợt tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 sẽ áp dụng cho tất cả các chương trình tại UEH. Môn này sẽ là 1 trong 3 môn thi, thay thế cho môn “toán kinh tế”, bên cạnh 2 môn khác là “môn chuyên ngành” và “tiếng Anh”.

Việc áp dụng thi GMAT là một phương pháp mới của UEH đang trong quá trình quốc tế hóa, áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế, do vậy việc tuyển sinh cũng phải theo thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh đa số các chương trình cao học của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ là các chương trình theo hướng ứng dụng nên việc kiểm tra kiến thức, năng lực dạng GMAT là một phương pháp thể hiện sự phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay.

Nội dung kiểm tra “kiểu GMAT” tiếng Việt sẽ áp dụng tại UEH có một số khác biệt. Thứ nhất, tất cả đều sử dụng tiếng Việt, kể cả các phần định lượng, toán và logic. Thứ hai, do không có phần kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh nên sẽ thay thế phần này bằng kiến thức kinh tế, quản trị và xã hội. Nội dung các phần cụ thể như sau: 1) kiến thức, kỹ năng định lượng (toán và thống kê); 2) kỹ năng tư duy logic; 3) kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị… bậc đại học; 4) kiến thức xã hội đương đại; 5) một bài luận ngắn để xác định kỹ năng phân tích theo chủ đề kinh tế-xã hội cho trước. Bốn phần đầu được tổ chức dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm, phần thứ 5 là tự luận.

Những thay đổi trong tuyển sinh cao học với việc sử dụng môn kiểm tra năng lực theo kiểu GMAT, bằng tiếng Việt và theo hướng quốc tế hóa, sẽ giúp cho UEH tuyển được các ứng viên xuất sắc nhất, có kiến thức phong phú, tư duy logic, hiện đại, thái độ ứng xử đúng mực vào các chương trình cao học của Trường. Tuy nhiên trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học, các ứng viên cũng sẽ có những buổi để được hướng dẫn về hình thức thi GMAT do UEH tổ chức.

Comments are closed.