Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 2

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định  đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 4492/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ   thạc sĩ năm 2018 – đợt 2 như sau:

 1. Mục tiêu, ngành và hình thức đào tạo:

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung là đào tạo ở trình độ cao cho các nhà kinh tế, nhà quản trị, chuyên gia pháp lý và các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý, nghiên cứu, giảng dạy.

Sau khi hoàn tất chương trình, người học đạt được các tiêu chuẩn sau: Có kiến thức và năng lực hoạt động rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

1.2. Chuyên ngành đào tạo:

 1. Kinh tế chính trị
 2. Kinh tế phát triển
 3. Luật kinh tế
 4. Tài chính
 5. Ngân hàng
 6. Tài chính công
 7. Quản trị kinh doanh
 8. Kinh doanh quốc tế
 9. Kinh doanh thương mại
 10. Kế toán
 11. Quản lý kinh tế
 12. Quản lý công
 13. Kinh tế và Quản lý môi trường
 14. Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

1.3. Hình thức và thời gian đào tạo:

– Hình thức không tập trung: thời gian đào tạo 1,5 – 2 năm; học vào các buổi tối trong tuần hoặc học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

 1. Điều kiện dự thi và phương pháp tuyển chọn:

2.1. Điều kiện dự thi: thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ các điều kiện sau đây:

2.1.1. Điều kiện văn bằng

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành luật.

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành Hệ thống thông tin quản lý. Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần thì sau khi trúng tuyển sẽ phải học thêm một số học phần tự chọn trong chương trình cao học để bổ túc kiến thức, cụ thể như sau:

 • Thí sinh tốt nghiệp các nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Marketing, Kinh doanh quốc tế sẽ phải hoàn thành 02 môn học: Biểu diễn trực quan dữ liệu, Phân tích dữ liệu mạng xã hội;
 • Thí sinh tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính sẽ phải hoàn thành 02 môn học: Quản trị chiến lược, Truyền thông Marketing;
 • Thí sinh tốt nghiệp đại học cái ngành khác sẽ phải hoàn thành 03 môn học: Quản trị chiến lược, Biểu diễn trực quan dữ liệu, Phân tích dữ liệu mạng xã hội.

– Đối với thi sính dự thi vào khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

2.1.2. Thâm niên công tác

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành luật, kinh tế, kinh doanh và quản lý được dự thi ngay. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

2.1.3. Điều kiện sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

2.2. Môn thi tuyển và ngày thi tuyển:

 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị   sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh tế chính trị (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế và Quản lý môi trường sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh tế học (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Luật dân sự, Luật thương mại (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Lý thuyết tài chính (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Ngân hàng và các định chế tài chính (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính công      sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý tài chính – ngân hàng (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị học (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh doanh quốc tế (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Marketing căn bản (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị các tổ chức công (môn chủ chốt).
 • Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Cơ sở hệ thống thông tin (môn chủ chốt).

Dự kiến ngày thi tuyển: 18 và 19 tháng 8 năm 2018

2.3. Về chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu cụ thể cho mỗi ngành sẽ thông báo cụ thể sau.

2.4. Điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ

– Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
 • c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
 • d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương B1 khung tham chiếu Châu Âu đối với 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Nhật trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi (xem Phụ lục I, Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ).

2.5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

– Đối tượng ưu tiên:

 • a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
 • b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
 • c) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang;
 • d) Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a);
 • đ) Con liệt sĩ, con nạn nhân chất độc màu da cam.

– Chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên đã kể trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười (10) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một (01) điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi.

Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên

 • Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường, xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên (cho đối tượng a);
 • Bản sao (có công chứng) thẻ thương binh/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (cho các đối tượng b,c,đ);
 • Bản sao (có công chứng) CMND, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu và xác nhận của xã/phường nơi thí sinh cư trú (cho đối tượng d).

2.6. Điều kiện xét trúng tuyển:

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên nếu có).

Căn cứ vào chỉ tiêu tại mục 2.3, căn cứ danh sách thuộc diện xét trúng tuyển, Trường xác định điểm chuẩn được tính theo tổng điểm hai môn thi (không cộng điểm môn Ngoại ngữ) của từng thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Thí sinh là nữ; Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt; Người được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc người có điểm ngoại ngữ cao hơn.

 1. Lệ phí thi tuyển sinh:

– Hồ sơ dự thi đầu vào:     120,000 đ/thí sinh

– Lệ phí tuyển sinh:           120,000 đ/môn

 1. Kinh phí đào tạo: Học phí dự kiến năm 2018 là 1.028.000 đ/tín chỉ 
 1. Đăng ký dự thi:

Thí sinh căn cứ vào các điều kiện quy định ở trên để đăng ký dự thi.

Người dự thi trực tiếp nộp hồ sơ tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 31/7/2018.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm

 1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);
 2. Lý lịch khoa học (theo mẫu đính kèm) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm);
 3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa;
 4. Giấy ưu tiên (nếu có);
 5. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng);
 6. Chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý và thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ khối kinh tế, kinh doanh và quản lý;
 7. Các trường hợp được miễn ngoại ngữ theo quy định tại mục 2.4 cần nộp bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan;
 8. Hai phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh. Hai ảnh 4×6 chụp chân dung trong thời gian 1 năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, ở mặt sau ảnh.

Thí sinh tải hồ sơ tại phần Download bên dưới và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu (Trường không trực tiếp phát hành hồ sơ).

Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của Trường phê chuẩn kết quả tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy báo mời thí sinh về Trường hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu văn bằng và các giấy tờ liên quan để xác nhận trúng tuyển chính thức.

Cần biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Phòng 001 – Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)3829.5437 – (028)3823.5277.

Email: sdh@ueh.edu.vn – Website: http://oldsdh.ueh.edu.vn

Hồ sơ tuyển sinh 2018 Đợt 2 (68.1 KiB, 819 downloads)

Các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học năm 2018 đợt 2


Phụ lục I 

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
 TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Thông báo số 823/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 23 tháng 4 năm 2018
của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Comments are closed.