Thông báo về việc phát phiếu báo dự thi sau đại học năm 2013

THÔNG BÁO

V/v phát phiếu báo dự thi sau đại học năm 2013

  1. Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ: nhận phiếu báo danh từ ngày 05/8/2013 – 09/8/2013, tại phòng A116 – số 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM.

  1. Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ: nhận phiếu báo dự tuyển từ ngày 14/8/2013 – 16/8/2013, tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng A003) – số 59 C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM.

Ghi chú: Thí sinh mang theo biên nhận hồ sơbiên lai lệ phí dự thi khi đi nhận phiếu báo dự thi.

Comments are closed.