Thông báo V/v trực ngoài giờ (sáng thứ bảy) nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2017 đợt 2

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi cao học về thời gian trực ngoài giờ nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2017 đợt 2 của Viện Đào tạo Sau đại học như sau:

Thời gian: các buổi sáng thứ bảy trong tháng 06/2017 từ 07g30 đến 11g30 (trừ ngày 24/6/2017)

Trân trọng.

 

Comments are closed.