Viện Đào tạo Quốc tế: Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Kinh doanh hệ nghiên cứu – MBUS (Master of Business) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – MBA (Master of Business Administration) giảng dạy bằng tiếng Anh khóa 7 năm 2016

Comments are closed.