- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Viện ngôn ngữ – Quốc tế học: Thông báo tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ