Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học: Thông báo tổ chức ôn tập và thi chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ

Comments are closed.