Hướng dẫn nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh 2015

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: TỪ 20/7/2015 ĐẾN 24/7/2015

  • SÁNG: TỪ 08H00 – 11H30
  • CHIỀU: TỪ 13H30 – 16H00

 

 

Comments are closed.